Dasar sumber manusia ABK Holding bertujuan untuk merekrut calon yang tepat, membangun, meningkatkan prestasi mereka, mempromosikan dan memastikan kesetiaan terhadap syarikat. Sehubungan itu, proses berikut dilaksanakan.

Pemilihan:

 • Cari calon yang disukai oleh tenaga kerja yang berkelayakan,
 • Letakkan calon yang tepat untuk kedudukan yang betul
 • Pilih calon yang sesuai dengan budaya syarikat

Orientasi:

 • Aturkan program pengambilan untuk rakan sekerja agar mudah menyesuaikan diri

Latihan:

 • Memimpin pengembangan pekerja dengan tujuan untuk membentuk kumpulan pekerja dan pemimpin yang berkelayakan, berjaya dan global
 • Kenal pasti keperluan untuk semua rakan sekerja
 • Mengatur program pendidikan mengikut keperluan rakan sekerja
 • Melaksanakan dan menilai hasilnya

Perancangan Kerjaya:

 • Pantau proses, sistem, sumber manusia dan organisasi secara berterusan dan teratur Buat rancangan kerjaya untuk setiap rakan sekerja
 • Buat rancangan kerjaya untuk setiap rakan sekerja
 • Buat peta kerjaya untuk semua jawatan dan fungsi

Pengurusan Prestasi:

 • Menguruskan prestasi pekerja dengan menilai secara objektif mengikut kriteria umum secara objektif
 • Nilai dan tingkatkan kecekapan, kemahiran dan prestasi rakan sekerja

Pengurusan Upah:

 • Tetapkan gaji keseluruhan pekerja mengikut dasar korporat yang kompetitif dan adil
 • Pastikan gaji yang setimpal untuk rakan sejawat sesuai dengan prestasi dan sumbangan mereka, tahap kesukaran, tahap tanggungjawab kerja yang dilakukan

Ganjaran:

 • Menghargai dan memberi penghargaan atas sumbangan pekerja terhadap pegangan
 • Bayar bonus sesuai dengan prestasi dan sumbangan mereka, tahap kesukaran, tahap tanggungjawab kerja yang dilakukan

Kami berhasrat untuk dipilih syarikat khas untuk bekerja kerana;

KAMI SANGAT KUAT!

Sertai kami